NAWR #58

Thursday, April 11, 2024 - 19:00
Tŷ Tawe
9 Christina St, Swansea SA1 4EW

ACCÜ – Accü yw’r artist cerddorol a lleisydd, Angharad Van Rijswijk, yn enedigol o’r Iseldiroedd ond bellach wedi’i lleoli yn Sir Gaerfyrddin. Disgrifiwyd ei halbwm gyntaf Echo The Red fel ‘mastery of tools in the electronic biosphere’, a dilynwyd hyn gan yr EP ambient Follow the Ivy (2022). Tra’n cymryd hiatus tawel, mae Accü wedi bod yn gweithio ar ei hystod leisiol 4-octave ar gyfer ffilm a'r ddelwedd symudol. Mae ei chanfyddiadau lleisiol diweddaraf yn ymddangos ar y ffilm ddogfen-ffuglen Flathead, wedi'i chyfarwyddo gan Jaydon Martin o Awstralia, a gafodd adolygiad 4-seren gan Peter Bradshaw o'r Guardian. Mae hi bellach yn gweithio ar ei hail albwm.

EVOLUTION OF BEAUTY - Evolution Of Beauty yw prosiect gymharol newydd y cyfansoddwr, cerddor ac arlunydd sain o orllewin Cymru, Richard James. Ar ôl rhyddhau EP ‘Light:Dark Travel Fields’ yn 2021, ac albwm ‘Mosaic’ yn 2023, mae ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiectau gosod sain ac albwm newydd.

WARM LEVERET - Mae Warm Leveret yn brosiect newydd gan Emma Daman Thomas o'r band Islet. Meddyliwch am lais myfyriol, lŵpiau, a thelyn.

***************************************

ACCÜ – Accü is Netherlands born - Carmarthenshire based musical artist and vocalist, Angharad Van Rijswijk. Her debut album Echo The Red was described as a ‘mastery of tools in the electronic biosphere’ followed by her more ambient Follow the Ivy EP (2022). In a hushed humble hiatus, Accü has been working her 4-octave vocal range for film and the moving image. Her most recent vocal outputs appear on the docufiction feature film Flathead, directed by Australia’s Jaydon Martin which received a warming 4-star review by The Guardian’s Peter Bradshaw. She now works on her sophomore album.

EVOLUTION OF BEAUTY - Evolution Of Beauty is the relatively new project from West Wales based composer, musician and sound artist, Richard James. Having released an EP ‘Light:Dark Travel Fields’ in 2021, and an album ‘Mosaic’ in 2023, he is currently working on sound installation projects and a new album.

WARM LEVERET - Warm Leveret is a new project from Emma Daman Thomas of the band Islet. Think songless meditative voice, loops, and harp.

Photo Gallery: