NAWR #50

Thursday, November 24, 2022 - 19:00
Ty Tawe
9 Christina St, Swansea SA1 4EW
Thursday, November 24, 2022 - 19:00
Ty Tawe
9 Christina St, Abertawe SA1 4EW
£3

NAWR a MENTER IAITH yn cyflwyno

NAWR and MENTER IAITH presents

PAT MORGAN (Datblygu)

SACHASOM

-----------

PAT MORGAN

 

Brought up in Carmarthenshire, where music made a major impact. From an early age, piano, organ and TV theme tunes formed her musical taste which developed into a deep respect for electronica and bass guitar . Her music has mostly been a platform for the lyrics of David R Edwards in Datblygu. More recently, she has been involved in experimental improvisatory works; performing in NAWR, supporting Gwenno and Canolfan Hamdden.

Cafodd ei fagu yn Sir Gaerfyrddin, lle cafodd cerddoriaeth effaith fawr. O oedran ifanc, ffurfiodd alawon thema piano, organ a theledu ei chwaeth gerddorol a ddatblygodd i fod yn barch dwfn tuag at electronica a gitâr fas. Mae ei cherddoriaeth wedi bod yn llwyfan ar gyfer geiriau David R Edwards yn Datblygu yn bennaf. Yn fwy diweddar, mae hi wedi bod yn rhan o weithiau byrfyfyr arbrofol; yn perfformio yn NAWR, yn cefnogi Gwenno a Chanolfan Hamdden.